Log ind

Integritetspolicy

När du besöker www.loopfitness.com, www.loopfitness.dk eller www.loopfitness.se, kommer LOOP A/S att samla in information om dig och ditt beteende på hemsidan. Hemsidorna ägs av LOOP A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Ålborg. Tel. 44 324 324. e-post: info@loopfitness.dk.

Generellt
Personuppgifter är all slags information som i viss utsträckning kan kopplas till dig. När du använder en av LOOPs hemsidor, då kommer vi att samla in och behandla ett antal sådana uppgifter. Det händer t.ex. vid allmän tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som medlem eller gör inköp på vår hemsida.

I normala fall samlar vi in och behandlar följande uppgifter: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, läsplatta eller mobiltelefon, din IP adress, geografiska läge och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckningen som du själv ger uttryckligt samtycke till detta och fyller i uppgifterna själv, följande behandlas också: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det händer vanligtvis i samband med skapandet av en inloggning eller köp.

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter inte raderas av misstag eller olagligt, publiceras, förloras, försämras eller kommer till kännedom för obehöriga personer, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid mot lagen.

Ändamål
Uppgifterna som används för att identifiera dig som användare och visa dig innehåll som sannolikt kommer vara relevant för dig, att registrera dina köp och betalningar, såväl som att kunna tillhandahålla tjänsterna som du begärt, såsom att skicka ut ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna till att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den tidsperiod som är tillåten enligt lag och vi raderar dem när de inte längre behövs. Tidsperioden beror på typ av uppgift och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Cookies

Första gången du besöker en av LOOPs hemsidor då kommer du att automatiskt mottaga en eller fler cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, osv.) så att de kan känna igen datorn nästa gång du besöker sidan. Cookies gör det lättare att använda internet, eftersom du inte hela tiden måste starta om från början. Webbsidan kan med andra ord använda en cookie för att komma ihåg information om dina preferenser.

Vad använder vi cookies till?

Cookies hjälper till med att berätta för LOOP A/S om ditt besök. LOOP A/S använder också cookies till att förbättra din upplevelse. LOOP A/S använder också cookies till att rikta marknadsföringen mot dig, så att du som användare i relevanta sammanhang kommer exponeras mot annonser som kan vara av intresse för dig.

Hur länge lagrar vi cookies?

Cookies som skickas till dig kommer att lagras på din utrustning i ett varierande antal månader från den senaste gången du besökte en av LOOPs hemsidor. Varje gång du gör ett återbesök på en hemsida, då kommer perioden att förlängas. De aktuella cookies raderas automatiskt efter deras utgång. Du kan se hur länge olika cookies lagras i cookiepolicyen längst ned på sidan.

Hur cookies kan undvikas

Om du inte vill ta emot cookies, då kan du blockera alla cookies, radera nuvarande cookies från din hårddisk eller få en varning innan cookien sparas.

Om du behöver hjälp med att hantera dina cookies, då kan du använda följande guide: http://minecookies.org/cookiehandtering

Externa samarbetspartners

LOOP A/S samarbetar med olika partners runt analysverktyg för marknadsundersökningar samt utvärdering och analys av besöksstatistik. Detta kan göras med hjälp av så kallade tredjepartscookies från samarbetspartnerna.

Hemsidan innehåller cookies från tredje parter som kan ses i cookiepolicyen längst ned på denna sida.

Vidarebefordrande av uppgifter

LOOP A/S använder tredjepartsleverantörer av IT tjänster som kommer att ha tillgång till att behandla och analysera hur användarna använder hemsidan. Uppgifterna som cookien samlar in om din användning (trafikdata, inklusive din IP adress), kan behandlas utanför EU / EES, men i så fall kommer det att ske baserat på EU-U.S. Privacy Shield eller EU Kommissionens standardbestämmelser.

Tredjepartsleverantörerna som används av LOOP A/S använder uppgifterna till att analysera din användning av hemsidan, förbereda rapporter om aktiviteten på hemsidan och ordnar med andra tjänster i samband med aktiviteten på hemsidan och användningen av internet. Du kan se vilka utomstående som är inblandade i cookiepolicyen längst ned på sidan.

Vidarebefordrande av personuppgifter som exempelvis namn, e-post, osv. kommer bara att ske med ditt uttryckliga samtycke. Vi använder bara databehandlare inom EU eller i länder där din information ges tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att bli upplyst om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig blir behandlade. Om de behandlade uppgifterna om dig är felaktiga, då har du rätt att få de rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: info@loopfitness.email. Om du vill framföra ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, då har du också möjlighet att ta kontakt med den Datatilsynet (Danska Dataskyddsinspektionen).